PRESOSTATY A TERMOSTATY

PRESOSTATY A TERMOSTATY

Výrobní řada regulátorů tlaku a termostatů je určena pro mnoho aplikací v oblasti chlazení a klimatizace. Regulátory tlaku a termostaty jsou dodávány ve dvou kategoriích: standardní kategorie KP a kategorie RT pro vysoké zatížení. Regulátory lze dodávat pro fluorovaná chladiva i pro čpavek.

Regulační ventily s regulací sání

Regulační ventily s regulací sání

KVS je výrobní řada elektricky ovládaných modulačních řídících ventilů. Šroubové vřeteno ventilu je přímo ovládáno krokovým motorem. Vzhledem k absenci jakýchkoli převodů lze vnitřní šoupátko přesně polohovat podle kroků motoru. Jedinečná konstrukce šoupátka zaručuje vysokou přesnost ventilu i při nízkém výkonu. Ventil využívá všech kroků motoru a průtok chladiva je přímo úměrný zdvihu šoupátka i na začátku otevírání ventilu.

Expanzní ventily pro fluorované chladivo

Expanzní ventily pro fluorované chladivo

ETS je výrobní řada elektronicky ovládaných expanzních ventilů pro přesné vstřikování kapalného chladiva do výparníků v aplikacích klimatizace a chlazení. Píst ventilu a lineární polohování jsou provedeny plně symetricky, čímž je zajištěna funkčnost ventilu i pevné uzavírání solenoidu v obou směrech průtoku.

Expanzní ventily pro fluorované chladivo

Expanzní ventily pro fluorované chladivo

AKV jsou expanzní ventily s elektrickým ovládáním určené pro chladicí zařízení. Ventily AKV jsou dodávány po jednotlivých součástech v následujících kombinacích:• Samostatný ventil • Samostatná cívka se svorkovnicí nebo kabelem• Sada náhradních dílů složená z horního dílu, trysky a filtru Příslušné výkony jsou vyznačeny číslem, které je součástí typové klasifikace. Toto číslo vyjadřuje velikost trysky příslušného ventilu.

Expanzní ventily pro vysokotlaké chladiče

Expanzní ventily pro vysokotlaké chladiče

AKVH jsou elektrické expanzní ventily určené pro chladicí zařízení používající chladiva R744. Ventily AKVH jsou dodávány po jednotlivých součástech v následujících kombinacích:• Samostatný ventil • Samostatná cívka se svorkovnicí nebo kabelem• Sada náhradních dílů složená z horního dílu, trysky a filtru Příslušné výkony jsou vyznačeny číslem, které je součástí typové klasifikace. Toto číslo vyjadřuje velikost trysky příslušného ventilu.