MP/MP-A diferenciální presostaty pro olej

MP/MP-A diferenciální presostaty pro olej

Diferenční tlakové spínače MP 54 a MP 55 se používají jako bezpečnostní spínače chránící kompresory chlazení před nízkým tlakem mazacího oleje.Pokud tlak oleje poklesne pod nastavenou hodnotu, pak diferenční tlakový spínač po uplynutí určité časové prodlevy odstaví kompresor.

RT diferenciální presostaty

RT diferenciální presostaty

Výrobní řada RT zahrnuje diferenční regulátory tlaku, regulátory tlaku v pásmu necitlivosti a speciální regulátory tlaku se zlacenými kontakty pro PLC aplikace.Regulátory RT jsou určeny pro všeobecné aplikace průmyslového a lodního chlazení.

KP/KP-A presostaty a termostaty, standardní provedení

KP/KP-A presostaty a termostaty, standardní provedení

Regulátory tlaku a teploty KP jsou určeny pro použití v chladicích a klimatizačních systémech za účelem ochrany proti nadměrně nízkému sacímu tlaku nebo nadměrně vysokému výtlačnému tlaku  a pro regulaci teploty. Tyto regulátory se používají také ke spouštění a zastavování chladicích kompresorů a ventilátorů u vzduchem chlazených kondenzátorů. Regulátory KP jsou k dostání s krytím IP 30 a IP 44.

PRESOSTATY A TERMOSTATY

PRESOSTATY A TERMOSTATY

Výrobní řada regulátorů tlaku a termostatů je určena pro mnoho aplikací v oblasti chlazení a klimatizace. Regulátory tlaku a termostaty jsou dodávány ve dvou kategoriích: standardní kategorie KP a kategorie RT pro vysoké zatížení. Regulátory lze dodávat pro fluorovaná chladiva i pro čpavek.

Regulační ventily s regulací sání

Regulační ventily s regulací sání

KVS je výrobní řada elektricky ovládaných modulačních řídících ventilů. Šroubové vřeteno ventilu je přímo ovládáno krokovým motorem. Vzhledem k absenci jakýchkoli převodů lze vnitřní šoupátko přesně polohovat podle kroků motoru. Jedinečná konstrukce šoupátka zaručuje vysokou přesnost ventilu i při nízkém výkonu. Ventil využívá všech kroků motoru a průtok chladiva je přímo úměrný zdvihu šoupátka i na začátku otevírání ventilu.