ETS je výrobní řada elektronicky ovládaných expanzních ventilů pro přesné vstřikování kapalného chladiva do výparníků v aplikacích klimatizace a chlazení. Píst ventilu a lineární polohování jsou provedeny plně symetricky, čímž je zajištěna funkčnost ventilu i pevné uzavírání solenoidu v obou směrech průtoku.