AKV jsou expanzní ventily s elektrickým ovládáním určené pro chladicí zařízení. Ventily AKV jsou dodávány po jednotlivých součástech v následujících kombinacích:• Samostatný ventil • Samostatná cívka se svorkovnicí nebo kabelem• Sada náhradních dílů složená z horního dílu, trysky a filtru Příslušné výkony jsou vyznačeny číslem, které je součástí typové klasifikace. Toto číslo vyjadřuje velikost trysky příslušného ventilu.