Diferenční tlakové spínače MP 54 a MP 55 se používají jako bezpečnostní spínače chránící kompresory chlazení před nízkým tlakem mazacího oleje.Pokud tlak oleje poklesne pod nastavenou hodnotu, pak diferenční tlakový spínač po uplynutí určité časové prodlevy odstaví kompresor.