KVS je výrobní řada elektricky ovládaných modulačních řídících ventilů. Šroubové vřeteno ventilu je přímo ovládáno krokovým motorem. Vzhledem k absenci jakýchkoli převodů lze vnitřní šoupátko přesně polohovat podle kroků motoru. Jedinečná konstrukce šoupátka zaručuje vysokou přesnost ventilu i při nízkém výkonu. Ventil využívá všech kroků motoru a průtok chladiva je přímo úměrný zdvihu šoupátka i na začátku otevírání ventilu.