Regulátory tlaku a teploty RT jsou vybaveny tlakově řízeným jednopólovým přepínacím kontaktem, jehož poloha závisí na tlaku nebo teplotě ve vstupní přípojce a nastavené hodnotě převodu. Regulátory tlaku a teploty řady RT jsou určeny pro všeobecné použití v aplikacích průmyslového a lodního chlazení.