Danfoss – komponenty chlazení

TERMOSTATICKÉ EXPANZNÍ VENTILY

Termostatické expanzní ventily jsou dodávané jak jako jednotlivé díly , tj. např. samostatná tělesa ventilů a sestavy trysek, tak i jako komplety (s pevnými tryskami). Do této skupiny také patři termostatické vstřikovací ventily.

Termostatické expanzní ventily s výměnnou tryskou

Termostatické expanzní ventily TE regulují vstřikování kapalného chladiva do výparníků. Vstřikování je řízeno přehříváním chladiva. Výrobní řada termostatických expanzních ventilů obsahuje různé ventily určené pro konkrétní aplikace. Tyto ventily jsou dodávány s “flare” přípojkami (šroubení pro kalíškový spoj), s pájecími měděnými přípojkami nebo s bimetalovými přípojkami z nerezové oceli/mědi.

Termostatické expanzní ventily s pevnou tryskou

Termostatické expanzní ventily regulují vstřikování kapalného chladiva do výparníků. Vstřikování je řízeno přehříváním chladiva. Výrobní řada termostatických expanzních ventilů obsahuje různé ventily určené pro konkrétní aplikace. Tyto ventily jsou dodávány s “flare” přípojkami (šroubení pro kalíškový spoj), s pájecími měděnými přípojkami nebo s bimetalovými přípojkami z nerezové oceli/mědi.

Termostatické vstřikovací ventily

Termostatické vstřikovací ventily Danfoss jsou určeny k sycení par (TXI 2), k regulaci vstřikování kapalného chladiva do mezistupňového chladiče u 2-stupňových chladicích systémů (TEAT) nebo ke vstřikování chladiva do sacího potrubí za účelem snížení vysokých teplot na výtlačné straně, které mohou vznikat při provozu systému s vysokým přehřátím par na straně sání (TEAT).Tyto ventily lze používat také k regulaci teploty média, např. teploty oleje ve spirálovém kompresoru (TEAT).

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY

Elektromagnetické ventily pro použití v chlazení, standardní typy pro fluorovaná chladiva a čpavek (R 717) i elektromagnetické ventily pro vodu a teplonosné kapaliny. Do této kategorie také patří elektromagnetické ventily z nerezavějící oceli, pneumaticky ovládané ventily a pulzní elektromagnetické ventily.

Elektromagnetické ventily pro fluorované chladivo

Program solenoidových ventilů zahrnuje mnoho různých ventilů určených pro konkrétní aplikace chladicích zařízení. Znamená to, že tyto ventily jsou k dostání v mnoha různých velikostech, s mnoha typy přípojek a s cívkami pro všechna běžná napětí a kmitočty. Ventily jsou dodávány po jednotlivých součástech, aby bylo možné navrhnout sestavu ventilu podle vašich požadavků.

4–cestné reverzační ventily

Čtyřcestné reverzní ventily Danfoss Saginomiya se používají v reverzních aplikacích, jako jsou tepelná čerpadla nebo reverzní klimatizační jednotky a chladiče. 4-cestný ventil umožňuje inverzi chladicího cyklu, v zimě se mění z režimu chlazení v létě na topný režim. cyklická inverze je iniciována malým ovládacím ventilem solenoidu, který ovládá pohyb jezdce, který mění směr chladiva.

Cívky pro elektromagnetické ventily

Cívky Danfoss byly speciálně navrženy pro provoz v agresivním prostředí se značnými výkyvy vlhkosti a teploty, které je typické u většiny chladicích systémů. Nový “nacvakávací” systém zaručuje bezproblémovou instalaci cívek a jejich snadnou montáž i demontáž. “Nacvakávací” cívku Danfoss lze namontovat bez použití jakýchkoli nástrojů a snadno demontovat jen pomocí šroubováku.

REGULÁTORY TLAKU A TEPLOTY

Výrobky ze skupiny “Regulátory tlaku” a “Regulátory tlaku a teploty” plní různé funkce jak v distribučních i průmyslových chladicích zařízeních i v klimatizacích, např. regulace výkonu, regulace rozběhu, regulace tlaku ve sběrači regulace vypařovacího a kondenzačního tlaku. Patří sem také rozdělovače chladiva, pilotní ventily, motorové ventily, olejové regulační ventily a přepouštěcí ventily.

Ventily pro regulaci tlaku a teploty

Regulátory tlaku a teploty plní širokou řadu různých funkcí v aplikacích průmyslového chlazení, například regulace výkonu (obtok horkého plynu), regulace tlaku v olejové vaně kompresoru, regulace konstantního tlaku nebo tlakového spádu, regulace tlaku ve svěrači a regulace vypařovacího tlaku. Výrobní řada obsahuje také motorem řízené ventily a ventily na udržování konstantní teploty oleje v systémech s plynovým kompresorem.

Regulátory tlaku

Regulátory tlaku plní mnoho různých funkcí v zařízeních komerčního chlazení a klimatizace: regulace výkonu, regulace tlaku v olejové vaně kompresoru, regulace tlaku ve sběrači, regulace vypařovacího tlaku a regulace kondenzačního tlaku.Ventily jsou dodávány s “flare” přípojkami (šroubení pro kalíškový spoj) nebo s pájecími přípojkami.

ELEKTRONICKY ŘÍZENÉ VENTILY

Elektronicky řízené ventily pro chladicí systémy nejčastěji používají ve spojení s elektronickými regulátory Danfoss řady ADAP-KOOL®. Výrobní řada obsahuje elektronicky řízené expanzní ventily pro chladicí systémy používající fluorovaná chladiva a čpavek (R 717), ventily vypařovacího tlaku a pilotní ventily vypařovacího tlaku umožňující elektronické a dálkové ovládání hlavního ventilu PM.

Expanzní ventily pro vysokotlaké chladiče

AKVH jsou elektrické expanzní ventily určené pro chladicí zařízení používající chladiva R744. Ventily AKVH jsou dodávány po jednotlivých součástech v následujících kombinacích:• Samostatný ventil • Samostatná cívka se svorkovnicí nebo kabelem• Sada náhradních dílů složená z horního dílu, trysky a filtru Příslušné výkony jsou vyznačeny číslem, které je součástí typové klasifikace. Toto číslo vyjadřuje velikost trysky příslušného ventilu.

Expanzní ventily pro fluorované chladivo

AKV jsou expanzní ventily s elektrickým ovládáním určené pro chladicí zařízení. Ventily AKV jsou dodávány po jednotlivých součástech v následujících kombinacích:• Samostatný ventil • Samostatná cívka se svorkovnicí nebo kabelem• Sada náhradních dílů složená z horního dílu, trysky a filtru Příslušné výkony jsou vyznačeny číslem, které je součástí typové klasifikace. Toto číslo vyjadřuje velikost trysky příslušného ventilu.

Expanzní ventily pro fluorované chladivo

ETS je výrobní řada elektronicky ovládaných expanzních ventilů pro přesné vstřikování kapalného chladiva do výparníků v aplikacích klimatizace a chlazení. Píst ventilu a lineární polohování jsou provedeny plně symetricky, čímž je zajištěna funkčnost ventilu i pevné uzavírání solenoidu v obou směrech průtoku.

Regulační ventily s regulací sání

KVS je výrobní řada elektricky ovládaných modulačních řídících ventilů. Šroubové vřeteno ventilu je přímo ovládáno krokovým motorem. Vzhledem k absenci jakýchkoli převodů lze vnitřní šoupátko přesně polohovat podle kroků motoru. Jedinečná konstrukce šoupátka zaručuje vysokou přesnost ventilu i při nízkém výkonu. Ventil využívá všech kroků motoru a průtok chladiva je přímo úměrný zdvihu šoupátka i na začátku otevírání ventilu.

PRESOSTATY A TERMOSTATY

Výrobní řada regulátorů tlaku a termostatů je určena pro mnoho aplikací v oblasti chlazení a klimatizace. Regulátory tlaku a termostaty jsou dodávány ve dvou kategoriích: standardní kategorie KP a kategorie RT pro vysoké zatížení. Regulátory lze dodávat pro fluorovaná chladiva i pro čpavek.

KP/KP-A presostaty a termostaty, standardní provedení

Regulátory tlaku a teploty KP jsou určeny pro použití v chladicích a klimatizačních systémech za účelem ochrany proti nadměrně nízkému sacímu tlaku nebo nadměrně vysokému výtlačnému tlaku a pro regulaci teploty. Tyto regulátory se používají také ke spouštění a zastavování chladicích kompresorů a ventilátorů u vzduchem chlazených kondenzátorů. Regulátory KP jsou k dostání s krytím IP 30 a IP 44.

RT/RT-A presostaty a termostaty pro těžké provozní podmínky

Regulátory tlaku a teploty RT jsou vybaveny tlakově řízeným jednopólovým přepínacím kontaktem, jehož poloha závisí na tlaku nebo teplotě ve vstupní přípojce a nastavené hodnotě převodu. Regulátory tlaku a teploty řady RT jsou určeny pro všeobecné použití v aplikacích průmyslového a lodního chlazení.

RT diferenciální presostaty

Výrobní řada RT zahrnuje diferenční regulátory tlaku, regulátory tlaku v pásmu necitlivosti a speciální regulátory tlaku se zlacenými kontakty pro PLC aplikace.Regulátory RT jsou určeny pro všeobecné aplikace průmyslového a lodního chlazení.

MP/MP-A diferenciální presostaty pro olej

Diferenční tlakové spínače MP 54 a MP 55 se používají jako bezpečnostní spínače chránící kompresory chlazení před nízkým tlakem mazacího oleje.Pokud tlak oleje poklesne pod nastavenou hodnotu, pak diferenční tlakový spínač po uplynutí určité časové prodlevy odstaví kompresor.