Danfoss – regulace vytápění

Elektronické regulátory teploty

Inteligentní kompenzace vlivu počasí prostřednictvím správně zvoleného elektronického regulátoru optimalizuje energetickou efektivitu systému CZT redukcí teploty zpátečky. Tím se dosahují úspory energie ve výši přibližně 10-15% a delší životností systému. Různorodost možností komunikace v elektronickém regulátoru vytápění poskytuje síťovou komunikaci snadný přístup a sledování jasného přehledu a dálkové ovládání všech připojených regulátorů v systému.

Regulační ventily se servopohony

Regulační ventily se používají k zajištění přesného ovládání výkonu na úrovni teploty v topném systému, který zajišťuje správný komfort pro koncové uživatele v budově. Co se týče energetické účinnosti, optimální výkon regulace teploty může vést ke snížení tepelných ztrát a tím i snížení emisí CO2. Dobré poměry kontroly a rychlé doby odezvy na změny v domácích požadavcích teplé užitkové vody jsou jen některé z funkcí, potřebných pro zajištění kontroly optimálního výkonu.

Kulové kohouty

Vysoce výkonné kulové kohouty Danfoss jsou speciálně navrženy pro teplárny, distribuční sítě, čerpadla a výměníkové stanice. Plně svařované těla kulových kohoutů z oceli splňují požadavky pro ventily používané v horkovodních systémech a tím nabízí vysoký stupeň bezpečnosti. Kromě toho, že kulové kohouty jsou vhodné pro chlazení. Rozsah je rozdělen do dvou velkých skupin: Kulové kohouty pro teplárny a výměníkové stanice. Kulové kohouty pro instalaci do podzemí Kromě toho, Danfoss nabízí širokou škálu příslušenství pro kulové kohouty.

Regulátory tlakové diference a průtoku

Regulátory rozdílového tlaku a průtoku jsou prvky pro hydraulické vyvážení tlaku a průtoku v systému. Docílit optimálnost provozních podmínek pro systémy CZT – to je velmi důležité pro vytvoření hydraulické rovnováhy v systému. Správné hydraulické vyvážení systému je zaručené regulací rozdílového tlaku a průtoku v systému. Toto snižuje průtok a tepelné ztráty systému, čím se zvyšuje účinnost čerpadla a zabezpečuje adekvátní vytápění a dodávku teplé vody pro všechny uživatele.

Přímočinné regulátory teploty

Přímočinné regulátory teploty TUV v systémech s přímým ohřevem v deskových výměnících. Otevírají na základě teplotního rozdílu v přívodním potrubí studené vody, zavírá při dosažení maximální teploty v potrubí teplé vody. Tento princip umožňuje okamžitou reakci na požadavek odběru TUV.

Deskové výměníky tepla

Deskový výměník tepla Danfoss je tvořen soustavou zvlněných tenkých desek speciální konstrukce, které jsou uspořádány v jeden celek tak, že vytváří dva oddělené kanálové systémy. Primární a sekundární médium proudí proti sobě, přičemž dochází k víření proudícího média v kanálcích mezi deskami. Z uvedené konstrukce plynou základní přednosti deskových výměníků Danfoss. Optimální přenos tepla umožňuje tenká deska oddělující primární a sekundární okruh, efektivní předání tepla je zabezpečeno speciální konstrukcí kanálků vytvářejících víření procházejícího média, čisticí funkce je způsobena vířením procházející kapaliny, provozní variabilita.

Měřiče tepla

Měřiče tepla Danfoss jsou projektovány pro dálkové vytápění, chlazení vody, HVAC, stejně jako kombinované aplikace. SonoMeter je řada kompaktních ultrazvukových měřičů spotřeby energie pro měření spotřeby energie v aplikacích vytápění a chlazení pro účely fakturace. Měřiče jsou připraveny pro dálkový odečet měřičů (AMR).

Vyvažování hydraulických systémů

Hlavním účelem balančních ventilů je vyvážení hydraulických okruhů topných a chladicích systémů. Dosažení hydraulické rovnováhy umožňuje ostatním komponentům okruhů, jako jsou regulační ventily nebo výměníky tepla a chladu, pracovat za optimálních podmínek. Čímž se vytvoří optimální klima v pracovních nebo obytných prostorech. Danfoss vyrábí jak manuální tak i automatické vyvažovací ventily pro vyvážení systémů topných či chladicích, nebo systémů teplé užitkové vody. Manuální vyvažovací ventily jsou tradičním řešením, kdežto automatické ventily jsou řešením moderním přinášejícím snížení nákladů na montáž a seřízení.

Klapky a Zpětné klapky

Klapky jsou komponenty, které poskytují on/off regulaci ústředního vytápění, HVAC nebo vodních aplikacích, kde je k dispozici jen omezený prostor. U každého výrobce tepla, kde je kombinovaná výroba tepla a elektřiny, je nutné distribuční síť a předávací stanice tepla propojit on/off regulací systému. On/off regulace umožňuje provádění servisu, údržby a oprav systému tím, že je možno systém vypnout na určitou dobu.

Termostatický pohon AVT

Přímočinný termostatický pohon pro regulaci teploty. V kombinaci s ventily VG(F) se pohon používá v systémech teplé vody jako jsou horkovodní zásobníky, dopouštěcí systémy a průtočná produkce teplé vody – regulátor zavírá při vzrůstající teplotě. V kombinaci s ventily VGS se pohon používá pro parní a horkovodní aplikace pro teploty do 200 °C. V kombinaci s ventily VGU(F) je pohon možno použít pro aplikace chlazení – regulátor otevírá při vzrůstající teplotě.

Zónový ventil AMZ

Zónové ventily on/off AMZ je možné použít spolu s pokojovými termostaty typu RET 230 nebo programovatelnými termostaty typu TP 5000. Zónové ventily typu AMZ 112 a AMZ 113 naleznou využití především v dálkových a malých soustavách vytápění, v soustavách přípravy teplé vody, v soustavách využívající solární energii, regulaci dodávky topné a teplé vody nebo v soustavě s kotlem na tuhá paliva.

Rotační servopohony AMB

Servopohony AMB 162 a AMB 182 se používají pro regulaci teploty v soustavách ústředních topných systémů, a to v kombinaci s 3 nebo 4 cestnými rotačními ventily typu HRB a HFE. Servopohony lze kombinovat s regulátory s tříbodovým signálem nebo s regulátory se standardním napěťovým či proudovým signálem.

Směšovací ventily HRB

3 a 4 cestné směšovací ventily jsou používány pro regulaci teploty topné vody mícháním v topných systémech, kde není zvýšený nárok na přesnou charakteristiku ventilu a kde je akceptována určitá propustnost uzavřeného ventilu.

Zdvihové servopohony AMV

AMV 20/23/30 SL jsou elektropohony se tříbodovým regulačním signálem a mimoto pohon AMV 23 SL je opatřen havarijní funkcí.

Pohony jsou vybaveny zařízením na omezení průtoku. Pomocí spínače na DIP portu lze nastavit limitaci zdvihu na požadovanou pozici.

Závitové regulační ventily VM

Dvoucestný tlakově odlehčený regulační ventil, který je uzpůsoben k připojení pohonů AMV(E)10/20/30 nebo AMV(E)13/23/33. Tyto sestavy mohou být použity v systémech CZT, ústředního vytápění, přípravy TUV s deskovým výměníkem nebo zásobníkem a dále i pro regulaci klimatizačních zařízení.(HVAC okruhů)

VB2

Dvoucestný tlakově odlehčený regulační ventil, který je uzpůsoben k připojení pohonů AMV(E)10/20/30 nebo AMV(E)13/23/33. Tyto sestavy mohou být použity v systémech CZT, ústředního vytápění, přípravy TUV s deskovým výměníkem nebo zásobníkem a dále i pro regulaci klimatizačních zařízení.(HVAC okruhů)

VRB

VRB je dvou nebo tří cestný mosazný ventil s logaritmickou charakteristikou, který nabízí vysoce kvalitní a ekonomické řešení pro většinu horkovodních a chlazených vodních aplikací. Je dodáván ve světlostech DN 15 až DN 50.

AMV 435

AMV 435 je pohon pro ventily řady VRG a VRB s tříbodovou regulaci.

  • Napájení 230 V stř. – 50/60.
  • Elektrické krytí 54 IP.
  • Typ regulace třípolohová.
  • Síla400 N,  zdvih20 mm.
  • Rychlost zdvihu     7,5 s/mm.

VRG

VRG je dvou nebo tří cestný litinový ventil s logaritmickou charakteristikou, který nabízí vysoce kvalitní a ekonomické řešení pro většinu horkovodních a chlazených vodních aplikací. Je dodáván ve světlostech DN 15 až DN 50.