Endress+Hauser – hladina a průtok

Vodivostní hladinový spínač Liquipoint FTW 33

Velmi kompaktní sonda pro lícovanou montáž pro kapalná a pastovitá média. Liquipoint FTW 33 byl vyvinut a zkonstruován pro potravinářský průmysl a splňuje všechny mezinárodní hygienické požadavky. Je určen pro použití v aplikacích, kde jsou pastovitá a lepivá média, kde média vytvářejí silné nánosy nebo kde je nutná lícovaná montáž.

Radar s vedenými impulzy Levelflex FMP 51

Snímač pro měření výšky hladiny i za extrémních provozních podmínek, jako je vysoká teplota a vysoký tlak v průmyslových procesech. FMP 51 nabízí maximální spolehlivost i v případě pohybujícího se povrchu a tvorby pěny nebo i v případě, že měření probíhá v nádrži s mnoha přepážkami. Levelflex FMP 51 se používá pro kontinuální měření výšky hladiny kapalin, past a kalů, ale i pro měření rozhraní.

Proline t-mass T 150

Průtokoměr pro snadné a spolehlivé monitorování je prvním termickým hmotnostním průtokoměrem pro měření kapalin od firmy E+H. Princip měření není závislý na vodivosti nebo nevodivosti média, proto je možno tento průtokoměr použít pro měření a zjišťování trendů nejrůznějších kapalin, které jsou na bázi vody. Nastavení je možno zadat přes displej a jeho prostřednictvím pak převést na jiné zařízení.

Proline Prosonic Flow B 200

Prosonic Flow B 200 byl vyvinut speciálně pro odvětví zpracování bioplynu. Měří se jím objemový průtok bioplynu, plynů ze skládek odpadků a plynů z vyhnívacích nádrží a to s vysokou přesností dokonce i při měnících se provozních podmínkách. Mimo to je průtokoměrem Prosonic Flow B 200 možno měřit i obsah metanu v potrubí. Díky této jedinečné funkci je možno nepřetržitě měřit nejenom průtoku plynu, ale i jeho kvalitu.

Proline Promass E 40

Coriolisův průtokoměr s minimálními provozními náklady s kompaktním převodníkem. Promass E je známý jako cenově výhodné řešení pro základní Coriolisovy aplikace. V kombinaci s převodníkem Promass 40, který je určen pro základní aplikace a přímou integraci. Promass 40E nabízí přesné měření kapalin a plynů v nejrůznějších aplikacích.

Proline Prowirl F 200

Vírový průtokoměr je první volbou pro obtížné aplikace, díky patentovanému kapacitnímu senzoru DSC je i za nejobtížnějších procesních podmínek zaručena vysoká přesnost naměřených hodnot. Prowirl F 200 nabízí technologii pro detekci mokré páry a průmyslovou dvouvodičovou komunikaci, díky které ho lze snadno integrovat do stávajícího potrubí a do stávajících řídicích systémů. Díky jiskrově bezpečnému provedení možno instalovat i ve výbušných prostředích.

Převodník pro měření diferenčního tlaku Deltabar FMD 72

Systém elektronického měření diferenčního tlaku využívající dva senzorové moduly a jeden převodník. Převodník pro elektronické měření diferenčního tlaku Deltabar FMD 72 je systém elektronického měření diferenčního tlaku, který se používá pro měření tlaku, výšky hladiny, objemu nebo hmotnosti kapalin v tlakových nádržích nebo destilačních kolonách. Vysokotlaký senzor (HP) měří hydrostatický tlak. Nízkotlaký senzor (LP) měří hlavový tlak. Výška hladiny se vypočítává v převodníku použitím těchto dvou digitálních hodnot.