Sensit – snímače teploty

Snímače teploty do interiéru

Tyto snímače jsou konstruovány pro měření teploty plynných látek v prostorech chráněných proti vodě Příjemný design a kvalitní materiál zaručují, že snímače nepůsobí rušivě ani v interiérech, na které jsou kladeny vysoké estetické požadavky. Teplotní rozsah použití snímačů je -30°C až 100°C. Snímače vyhovují stupni ochrany IP 30 dle ČSN EN 60529.

Snímače teploty do 250°C

Snímače jsou určeny pro měření teploty prostoru, kapalných nebo plynných látek. Plastová hlavice je opatřena kabelovou průchodkou. Snímače jsou dle provedení vhodné k měření teplot v klimatizačních kanálech, v potrubí nebo v prostoru. Standardní teplotní rozsah použití je –30 až 150°C. Prodloužením délky stonku je možné použít snímače až do teplot 250°C.

Snímače teploty do 600°C

Snímače jsou určeny pro kontaktní měření teploty kapalných nebo plynných látek. Kovová hlavice je opatřena kabelovou průchodkou. Snímače jsou dle provedení vhodné k měření teplot v klimatizačních kanálech nebo v potrubí. Standardní teplotní rozsah použití snímačů je -50 až 400°C. Prodloužením délky stonku je možné použít snímače až do teplot 600°C.

Snímače teploty do výbušného prostředí

Odporové snímače teploty nejsou schopny vytvářet jiskry, oblouky nebo vysoké povrchové teploty, přičemž maximální povolený DC příkon pro snímače je 2 mW. Standardní teplotní rozsah použití snímače v ZÓNĚ 2 je –30 až 80°C, což odpovídá teplotní třídě T6, a v prostorech s nebezpečím výbuchu nesmí být ani krátkodobě překročen.

Odporové teplotní sondy

Tyto odporové teplotní sondy S x091/250 jsou konstruovány pro měření teploty sypkých a pevných látek s takovou konzistencí, aby nedošlo k poškození kovového hrotu. Lze je rovněž použít i pro měření kapalných nebo plynných látek. Teplotní rozsah použití teplotní sondy je –30°C až 250°C (krátkodobě 300°C). Sondy jsou tvořeny kovovým hrotem (potravinářská nerez 17240 odpovídá DIN 1.4301), rukojetí a přívodním kabelem. Materiálové složení sond odpovídá požadavkům vyhlášky 38/2001 sb v platném znění, konstrukce umožňuje snadnou čistitelnost a vzhledem k tomu je možné teplotní sondy použít v potravinářství. Odporové čidlo je umístěno v hrotu nerezového pouzdra. Sondy jsou určeny pro provoz v chemicky neagresivním prostředí.

Kabelové snímače teploty

Tyto odporové snímače jsou konstruovány pro kontaktní měření teploty plynných, kapalných nebo pevných látek. Teplotní rozsah použití pro variantu TG 3 je -50 až 200°C a pro variantu TG 3A je to -50 až 260°C. Průměr pouzdra 3 mm zajišťuje rychlou odezvu na změny teploty, jako přívodní kabel je používán typ s teflonovou izolací bez stínění. Snímače jsou určeny pro univerzální použití, způsob použití musí být volen s ohledem na teplotní a chemickou odolnost pouzdra a přívodního kabelu.

Párované snímače teploty

Párované snímače teploty se používají jako samostatné podsestavy měřidel tepla a jsou vyráběny s čidly teploty Pt 100, Pt 500 a Pt 1000. Snímače jsou kompatibilní s měřiči tepla výrobců SIEMENS, LANDIS+GYR, KAMSTRUP, ITRON, CODEA, COMAC CAL, SENSUS METERING a další. Snímače teploty jsou určeny pro montáž do jímky. Standardní teplotní rozsahy použití jsou 0 až 180°C a 0 až 150°C.

Spínače teploty TSDD

Spínače teploty TSDD jsou konstruovány jako dvoustavové regulátory (regulace ON/OFF), které porovnávají nastavenou a okamžitou teplotu a umožňují spínání galvanicky oddělených kontaktů relé při dosažení nastavené hodnoty teploty. Požadovaná teplota je nastavována pomocí tlačítek. Spínače jsou tvořeny plastovou hlavicí s průhledným víčkem, ve které je umístěna elektronika s LED displejem. Plastová hlavice je z materiálu POLYAMID a spínače vyhovují stupni ochrany IP 65 dle ČSN EN 60 529.

Převodníky typu STI a STID

Převodníky typu STI a STID jsou určeny k převodu signálu odporových snímačů teploty na bázi Ni 1000/6180, Pt 100/3850 a Pt 1000/3850 na unifikovaný signál 4 až 20 mA. Převodníky je možné použít pro všechny řídící systémy, které jsou kompatibilní s výstupním signálem 4 až 20 mA. Standardní měřící rozsahy převodníku jsou uvedeny v tabulce technických parametrů, teplotní rozsah odolnosti převodníku je -30 až 80°C a nesmí být ani krátkodobě překročen.

Programovatelné snímače teploty a relativní vlhkosti vzduchu

Programovatelné snímače teploty a relativní vlhkosti vzduchu umožňují měření teploty a vlhkosti ve skladech potravin, léčiv, surovin, v muzeích, archivech, galeriích, v metrologických stanicích apod. Snímač je určen pro montáž na zeď. Snadná montáž snímačů teploty je zajištěna díky jedinečnému designu „S hlavice“ společnosti SENSIT s.r.o.

Digitální koncepce s mikroprocesorem zajišťuje dlouhodobou stabilitu parametrů, teplotní kompenzaci čidla vlhkosti a signalizaci poruchových stavů. Nejmodernější polymerní čidlo vlhkosti zaručuje dlouhodobou stálost údaje, odolnost vůči vodnímu kondenzátu. Výstupní signály měřených veličin jsou dva galvanicky oddělené proudové signály 4 až 20 mA

Snímače průtoku (snímače proudění)

Snímače průtoku (snímače proudění) jsou určeny pro kontaktní měření rychlosti plynných látek. Kombinací snímače průtoku (snímače proudění) a středového držáku je možné použít snímače pro měření proudění v klimatizačních kanálech nebo potrubích. Teplotní odolnost hlavice je -30 až 70°C a nesmí být ani krátkodobě překročena. Snímače průtoku (snímače proudění) je možné použít pro všechny řídicí systémy, které jsou kompatibilní s výstupem 0 až 10 V. Průběh výstupního napětí je nelineární. Snadná montáž snímačů teploty je zajištěna díky jedinečnému designu „S hlavice“ společnosti SENSIT s.r.o.